foto
Lekeplassen på Bromstad har lenge vært en anleggstomt. Foto: Morten Antonsen

Kjære entreprenører og Tobb