foto
Trondheim 29. mai 2020 Arkitekturprofessor Steffen Wellinger (bildet) med flere om hvordan de ser for seg framtida etter korona. Foto: Morten Antonsen

Trenger alt å være så optimalt hele tiden?