foto
Hjemmesykepleierne ved Saupstad hjemmetjeneste har tidligere svart en student som frykter koronasmitte . Her svarer ansatte ved Instituttetfor samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Foto: Håvard Jensen

Praksis i kommunehelsetjenesten gjør studentene til komplette sykepleiere