Situasjonen er snart like ille som under det forrige Taliban-styret i Afghanistan.

Vi nærmer oss årsdagen for da Taliban kastet den internasjonalt støttede regjeringen i Afghanistan, og tok makta i landet. Til tross for meglingsforsøk har den islamistiske bevegelsen fortsatt sin terror mot en hel sivilbefolkning, som lider stor nød. Kvinner er spesielt hardt rammet.

Forrige uke kom Amnesty International med en svært kritisk rapport om den nåværende situasjonen for kvinner og jenter i Afghanistan. Den inneholder en mengde omfattende og skremmende brudd på kvinners menneskerettigheter. Skolene er stengt for jenter. Kvinner har fått betydelig redusert beskyttelse mot vold i hjemmet. Antall barneekteskap har økt kraftig. Kvinner kan dessuten bare ved små forseelser risikere å arresteres og utsettes for både tortur og overgrep.

– Denne rapporten viser ekstremt tydelig at dette er Talibans plan: Kvinner skal fjernes fra samfunnet, sier Farzana Elham Kochai til Vårt Land. Kochai var parlamentsmedlem i Afghanistan. I hjemlandet jobbet hun for jenters og kvinners rettigheter i flere år. Da Taliban tok makta, flyktet hun til Norge.

Verdenssamfunnet har vært tålmodig. I januar la utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) frem krav om at Taliban må bidra til å dekke afghaneres grunnleggende behov. Men ikke et eneste punkt fra forhandlingene i Norge i vinter har blitt innfridd.

Afghanistan står midt i en humanitær katastrofe. Underernæring og sult truer tusener av mennesker i det hardt plagede landet. Dette må Taliban ta ansvar for. Hvis de skal klare å gjenreise landet, må de presses til å samarbeide med internasjonale bistandsorganisasjoner.

Den fundamentalistiske bevegelsens kvinnesyn gjør at kvinner nå ifølge Amnesty lider «en sakte død». Systematiske og målrettede overgrep mot kvinner og jenter i Afghanistan må fordømmes med makt bak ordene.