foto
Innlegget fra 1984 kunne vært skrevet i dag, sier Eivind Bratteland. Bildet er fra aksjonen “Det gjelder livet” for et år siden. Foto: Marthe Amanda Vannebo (ARKIV)

Utviklingshemmedes situasjon i Trondheim