foto
Verken Trondheim eller NTNU har behov for å rasere bevaringsverdige hus for å realisere campusprosjektet, skriver kronikkforfatter. Foto: Ole Wiig

La Grensen stå!