foto

«Jeg satt jo og grein mye gjennom begge sesongene, da»