foto
Debattanten mener politikerne i lang tid har vist handlingslammelse når det gjelder å styre strømprisen. Foto: Paul Kleiven

Strømkrise og handlingslammelse