foto
Utbyggerne har fått klarsignal til å bygge høyblokk på Hallset. Kronikkforfatteren hadde håpet at eksempelet Hallset var et arbeidsuhell, men mener politikerne igjen svikter bydelene.

Vi svikter bydelene