foto
Det er ikke første gang ansatte og brukere av Boa protesterer mot budsjettet for deres tjenester. Nå ber innleggsforfatterne om at kommunedirektørens forslag om kutt ikke blir vedtatt. Foto: privat

BoA - nedskjæringer om igjen