foto
- Motivasjonen min har alltid vært å jobbe med trivsel og læring. Enten det har vært i min klasse eller i personalgruppen. Oppgaven i skolen er å se, anerkjenne, støtte og utfordre, sier Arne Gravanes. Foto: Mariann Dybdahl

Noe må gjøres. Ellers risikerer vi at problemene i skolen bare øker