foto
Under et debattmøte tidligere i høst diskuterte beboere, studenter og kommunen hvordan de skulle løse festproblemene på Møllenberg. Nå er festbråket i gang igjen, skriver velforeningens talsmann. Foto: Mariann Dybdahl

Åpent brev til politimesteren i Trondheim