foto
Foto: Tegning: Karl Gundersen

Nå ødelegger de musikken igjen i NRK