Et nytt bussdepot i øst vil være dyrt og legge matjord under asfalt. Ettersom dagens depot er et fullgodt alternativ, er det å skulle flytte en plan med mange åpenbare ulemper. Det er dårlig miljøpolitikk, det er dårlig landbrukspolitikk, og det er neimen ikke sikkert det er god samferdselspolitikk heller.

I forbindelse med revidert statsbudsjett er det populært å foreslå innsparinger i offentlige prosjekter. Noen forslag er gode og andre ikke. Fylkeskommunens utfordringsdokument skal snart vedtas, og det varsles om trangere tider. Rødt er opptatt av at vi i stedet for å spare oss til fant, bruker det som trengs for en god tjenesteproduksjon og en helt nødvendig oppgradering av våre fylkesveier. Vi har imidlertid et annet forslag for hvordan fylkeskommunen kan spare penger: Behold dagens bussdepot på Sorgenfri og unngå dermed et nytt dyrt tomtekjøp for bussdepot i øst.

Debatten om nytt bussdepot har pågått i mange år, og man jobber nå videre med to alternativer: Presthusjordet og Trekanttomta på Rotvoll. Fylkesdirektøren skriver i sitt framlegg til utfordringsdokument at begge disse alternativene vil utfordre eksisterende rammer for prosjektet. Med andre ord kommer det til å bli dyrt. Men det er ikke det eneste problemet. Begge disse tomtene er matjord av prima kvalitet som i stedet for å asfalteres til lagringsplass for busser, heller burde brukes til å produsere mat også i framtida.

Tida for å asfaltere produktiv landbruksjord av beste kvalitet, bør være over. Den burde ha vært det for lengst. Det er også grunn til å spørre seg om det er hensiktsmessig at bussene skal lagres såpass langt fra sentrum. Plasseringa på Sorgenfri er nemlig ikke tilfeldig, den er tilnærma optimal med tanke på å nå ut til alle bydeler på kort tid. Dette er noe byens taxisjåfører vet godt, og det er også grunnen til at rørleggerfirmaet K. Lund i sin tid etablerte seg på Tempe, like ved. Og det er derfor Trondheim Bydrift holder til på Tempe. Det er den plasseringa som gir mest effektiv drift.

Dagens tomt på Sorgenfri fungerer helt fint til formålet, og vil med noen oppgraderinger være tilpasset også den nye kollektivsituasjonen i byen. Problemet er at Trondheim kommune, som eier tomta, har bestemt seg for å utvikle området. Og som i alle andre bydeler skal kafeer, frisører og dyre leiligheter tvinge bort annen virksomhet. Kommunen har også doblet leien av tomta, noe som fylkeskommunen med rette ikke har akseptert.

Men en by med storbyambisjoner har også et ansvar for at kollektivtrafikken fungerer, og da må bussene ha en plass å stå når de ikke kjører, og som ikke medfører tusenvis av kilometer med tomkjøring. Det å erstatte et velfungerende bussdepot med boliger, for så å bygge ned byens beste matjord, er ikke god politikk i 2022, og har forsåvidt heller aldri vært det. Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe