Dyrevelferd er for viktig til å overlates til nisjeprodukt.

Den trønderske næringsmiddelbedriften Norsk Kylling fortjener ros for å gå foran med et godt eksempel når det gjelder økt satsing på dyrevelferd i matindustrien. Bedriften, som er eid av Rema, er ifølge NRK den første norske produsenten som forplikter seg til å følge European Chicken Comittment (ECC). Det er et sett med regler som skal gjøre dyrevelferden i kyllingindustrien bedre. Det skjer gjennom minimumskrav som på noen områder er strengere enn det som for tida er gjeldende i Norge.

Noen mener at man ikke bør spise dyr og at kjøttindustrien i sitt vesen er dyreetisk problematisk. Det kan man selvfølgelig mene. Det er bra at det har blitt lettere å ha et vegetarisk kosthold. Vi har samtidig stor sans for den pragmatiske tilnærmingen til dyrevelferd som ECC-reglene representerer. Siden kjøtt i ulike varianter er en vesentlig del av befolkningens kosthold, kan dyrevelferden forbedres gjennom å heve minimumsstandarden for dyr som skal bli mat. Dyrevelferd er for viktig til å overlates til nisjeprodukt og småskala-produsenter.

Når det gjelder kyllingproduksjon, er det særlig kravet om bedre plass og saktere vekst som gjør seg gjeldende. Standarden på norsk dyrevelferd er nok generelt bedre enn skrekkeksemplene fra kyllingfarmer rundt om i verden som jevnlig avdekkes. ECC-reglene er utviklet i samarbeid mellom dyrevernorganisasjoner, veterinærer og eksperter på dyrehold. I en matindustri preget av kjedemakt og prispress er skjerpede minimumskrav et godt virkemiddel.

Vi håper Norsk Kylling får følge av flere av de store norske produsentene. Nortura sier til NRK at de ikke vil signere ECC i sin helhet, men at de oppfyller mange av kravene og at de produserer både saktevoksende og «standard kylling», som kommunikasjonssjefen kaller det. Mye av poenget med ECC-reglene er å gjøre livet bedre for europeiske standardkyllinger – også den norske. Kylling står for den mest klimavennlige kjøttproduksjonen. Det gir bransjen et stort fortrinn framover. Det bør fint kunne kombineres med skjerpede krav til dyrevelferd.