Har fulgt saken siden politikerne bestemte seg for å velge alternativ vest i stedet for øst fra Sandmoen. Det er klart at valget vil koste store arealer av dyrket mark som blir omdisponert. Etter valget startet Nye Veier og Melhus kommune sine strategiske rutiner med grav og riv først, for deretter å lage en plan. Enkelte hus er revet uten at de ville blitt berørt av veien, hvem koster dette? Skattebetalerne?

Men gjort er gjort og veien har spist seg gjennom store arealer dyrket mark. Det går med dyrka mark til veianlegg , lokale veier og støyvoller med gjerde, samt erstatningsareal til bedrifter (eks. Hovstad leir og Skjerdingstad planteskole). I tillegg er en stor førsteklasses korn- og potetgård midlertidig omdisponert til grusuttak og senere deponi (en Melhus-måte og ta vare på matjord).

Som nevnt blir store arealer dyrkajord omdisponert. Hus og anlegg som ligger i «planlagt veibane», rives selv om veien senere kommer på annet sted. Anleggene flyttes til dyrkajord andre steder (Skjerdindsted skogplanteskole). I tillegg blir jordbruksarealer delt opp fra drivverdige skifter til tungdrevne parseller (ikke så store at de er verdt å omdisponeres til andre formål). I framtida vil veien skape press på tilliggende jordbruksarealer.

Hvordan er statusen til Hofstadkjela? Museums gården på Hovin? Grindebruket? Deponi? Er dette relevant når en drivverdig enhet blir omgjorttil deponi. Jeg trodde av eventuelle deponi skulle forbedre mindre driverdige skifter til bedre jordbruksjord.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe