Bommene står i Trondheim, men innbyggere i nabokommunene betaler også når de kjører inn og ut av byen.

I Ordet Fritt 23. juli skriver Svein Fred Buseth at Miljøpakken aldri nevner at bomsystemet rammer randkommunene på en måte som er urettferdig.

Rettferdigheten i Miljøpakkens bomsystem ble evaluert i 2015, og rapporten ble utarbeidet spesielt med tanke på rettferdighet for omegnskommunene. Bommene står i Trondheim, og de aller fleste tiltakene blir bygd i Trondheim. Men innbyggere også i nabokommunene betaler når de kjører inn og ut av byen.

Les også: Hit vurderer Vegvesenet å sende 12 000 ekstra biler i døgnet

Rapporten, som er behørig omtalt i Adresseavisen, og ligger tilgjengelig på miljopakken.no, har i hovedsak to konklusjoner:

Nytte, og kostnader. Når det gjelder nytte, viser rapporten at trafikanter både i Trondheim og omegnskommunene har nytte av tiltakene i Miljøpakken.

LES OGSÅ: Hei du, Marianne, jeg er Tesla-sjåføren som kjeftet på deg

Når det gjelder kostnadene, fordelte de seg slik i 2015:

Bompengebelastningen i gjennomsnitt per år per bilist (med brikke):

* 2703 kr i Skaun

* 3094 kr i Trondheim

* 3264 kr i Malvik

* 3419 i Melhus

Klæbu har egne bommer, som uavkortet går til veg i området, og står i en særstilling med 4730 kr per bilist.

Les også: Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate kan bli stengt for biler fra 2018

Les også Kari Hovdes kommentar: Sentrum stenges for privatbiler og jeg får klump i magen

Tallene brutt ned på bydeler i Trondheim:

Bilister i sentrumsområdene (Midtbyen og Indre Øst) betalte i snitt ca. 2500 kr per år.

Bilister på Byåsen (både innenfor og utenfor bompunktene) betalte i snitt ca. 2700 kr per år.

Bilister i de ytre områdene Heimdal/Tiller og Ytre Øst betalte ca. 3 400 kr per år.

Lik avstand, ulik betaling: Buseth viser til at det er mulig å kjøre fra Byåsen til Tunge uten å passere en bom, selv om avstanden er like lang som fra Malvik til Tunga. For deler av Byåsen er det riktig. Plasseringen av bommene er gjort ut fra mange kryssende interesser. Det er umulig å lage et bomsystem som alle vil mene er 100 prosent rettferdig. Noen mener at alle bør betale likt, andre at de som kjører lengst, betaler mest. Hensynet til handelen i Midtbyen gjør at bompunktene er plassert et stykke fra sentrum. Som følge av det, kan folk som bor i og nær Midtbyen, kjøre til og fra sentrum uten å betale bompenger.

Likevel var altså ikke forskjellen på bombelastningen mellom folk på Byåsen og folk i Malvik større enn ca. 560 kr i gjennomsnitt i 2015. Det skyldes særlig to ting: Rabattsystemet i Miljøpakken, og det at folk som bor sentralt også kjører utenfor sentrum. Alle som kjører bil i bomsystemet betaler bompenger, uavhengig av hvor de bor.