Ukraina vil trenge våpen, penger og støtte i lang tid framover. Det vil koste. Men verdiene som står på spill, gjør det verdt det.

Snart seks måneder er gått siden Russland invaderte Ukraina. Dessverre er det ingenting som tyder på at krigen snart tar slutt. Russlands president tenker langsiktig. Det må Vesten også gjøre.

Søker du på «Ukraina» i mediedatabasen Retriever for mars i år, får du over 62 000 treff. For juni måned er antall treff under 16 000. Det er naturlig at krigen ikke dominerer mediebildet like mye nå som før. Samtidig er det avgjørende at vi ikke glemmer, verken lidelsene det ukrainske folket utsettes for eller hva som er Vladimir Putins langsiktige mål: En ny verdensorden der han dikterer spillereglene.

Den kampen må han ikke få vinne. Tidligere i sommer bekreftet Ukrainas president at russerne kontrollerer 20 prosent av Ukrainas territorium. Senere tok russiske styrker kontroll over hele Luhansk-regionen. Russerne viser ingen tegn til å gi seg før de har nedkjempet Ukrainas militære styrker. En diplomatisk løsning virker langt unna. Karen-Anna Eggen, forsker ved Forsvarets høgskole, skriver i Aftenposten at hun tror Russland vil gå etter Kyiv igjen ved første mulighet.

Hun minner også om at Russland har en «unik evne til utholdenhet i veldig dårlige situasjoner». Staten kontroller media. Dersom krigen tross den massive propagandaen folket utsettes for skulle bli upopulær, trenger ikke regimet bry seg om å vinne gjenvalg. De kan uansett fortsette med å sende soldater til det de kaller en «spesialoperasjon». Om sanksjonene gjør livene til den jevne russer enda hardere, kan Putin spille på russernes nasjonalisme og villighet til å lide for moderlandet. Det han har gjort mange ganger før.

Vestlige ledere, derimot, er avhengige av folkets støtte. Heldigvis. Det er avgjørende at de spiller med åpne kort i tida som kommer. Selv om krigen opptar folk mindre i hverdagen, kommer de til å kjenne på konsekvensene av den. Stikkord er høyere energipriser og dyrere mat. Ifølge Eggen satser Russland på at Vesten går lei eller at det oppstår intern splittelse. Det veddemålet må Russland tape.