Som de fleste vet kan juridisk bistand være svært dyrt i Norge. Inntektsgrensene for fri rettshjelp etter rettshjelpsloven ble nylig justert opp noe, men mange faller fortsatt utenfor ordningen. Adgangen til fri rettshjelp er i tillegg begrenset til å bare gjelde for noen få saksområder, og saker om for eksempel arbeidsrett eller i samboerforhold faller utenfor. Hva hvis man trenger juridisk bistand utenfor områdene som dekkes av fri rettshjelp? Hva gjør man hvis man havner i en situasjon hvor valget står mellom å få sikret rettighetene sine eller betale regningene? De fleste velger regningene.

De ulike studiene som tilbyr master i rettsvitenskap, har rettshjelpstiltak tilknyttet sine studiesteder. Rettshjelpstiltakene kan bistå med gratis juridisk bistand i enkeltsaker, til de som trenger det mest. Ordningen er landsdekkende, men siden vi er plassert i henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø, er vi litt redd for at Midt-Norge blir glemt, eller snarere at Midt-Norge har glemt oss.

Jusshjelpa i Midt-Norge ble nedlagt da folkeuniversitetet sluttet å tilby jusstudiet i byen. Dette var ikke på grunn av mangel på saker, men av mangel på jusstudenter. Vi driver med oppsøkende virksomhet rundt om i Nord-Norge, og opplever at mange som møter oss ikke har vært klar over at tilbudet finnes. Vi frykter at dette kan få konsekvenser for rettssikkerheten til mange i Midt-Norge.

Jusshjelpa i Nord-Norge opererer for det meste med klientkontakt over telefon, det er derfor intet hinder dersom du bor i en annen landsdel. Vi har spisset oss inn på en rekke prioriterte rettsområder hvor vi tilbyr bistand. Det er husleierett, arbeidsrett, ekteskaps- og samboerrett, barnerett, utlendingsrett, fengselsrett, helse- og sosialrett, gjeldsrett i tillegg til trygderett.

Vi ønsker at folket i Midt-Norge skal være klar over at vi finnes, og bruke oss ved behov. Vi har ikke glemt Midt-Norge, og vi håper at dersom dere har glemt oss – at dette kan hjelpe dere med å huske.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe