foto

Simones tilbud er en suksess. Hvordan møter idretten konkurransen?