foto
- Folkehelsepolitikken de siste åtte årene har vært skuffende, mener Steinar Krokstad.

Bedre folkehelse – mindre sosial ulikhet