foto
Skredet på E6 dekket hele veien. Foto: Espen Bakken

Raset ved E6 må granskes eksternt