foto
Mangel på stedlig ledelse kan altså sette i gang en negativ spiral som igjen svekker rettsstedenes stilling, skriver Marit Arnstad (Sp). Foto: NTB

En viktig og nødvendig debatt