foto
Norsk bønder har kommet dårlig økonomisk de siste årene. Derfor mener fylkesvaraordføreren at det må et løft til i årets landbruksoppgjør. Foto: Terje Svaan

Trøndersk landbruk må få et økonomisk løft i 2022