foto
- Beitemark er et viktig karbonlager, i tillegg til at åpne kulturlandskap skjøttet over generasjoner er en forutsetning for et attraktivt reiseliv, skriver Guri Heggem og Heidi Greni. Foto: Vidar Ruud

Matløftet 2025 – en plan for norsk matproduksjon