foto
Det er ingen tvil om at barn i Trondheim lider fordi barnevernet er for dårlig rustet til å gjøre en viktig jobb. En gjennomgang av barnevernet i Østbyen viser at omkring 100 barn, over en periode på fem år, er blitt sviktet, skriver Ingrid Skjøtskift. Foto: Håvard Jensen

Høyre svarer på Adresseavisens utfordringer til folkevalgte: Det er mye som må rettes opp i Trondheim