foto
Det er masse kjempeflinke folk i helsevesenet som gjør en fantastisk jobb. Jeg er ute etter å nå tak i de høyere opp i systemet, de som kan gjøre noe med systemet sånn som det er i dag, skriver debattanten. Foto: privat

Jeg har opplevd å være kasteball i systemet - her er mitt råd