Jeg bodde inntil for en kort stund siden utenfor byen, og jeg har tidligere irritert meg litt over syklister på kryss og tvers når jeg kjørte bil i Trondheim.

Dette er nå blitt mye bedre ved at syklister er blir flinkere og sykkelvegene er blitt godt utbygd. Men nå går jeg ofte til byen og erfarer at nå er det, om ikke livsfarlig, så er det forbundet med stor fare for alvorlige skader der syklister og fotgjengere deler fortau.

Jeg går ofte Thorbjørn Bratts veg, og der er jo faren betydelig for alvorlig skade med syklister som raser forbi i vanvittige hastigheter. Regelen om gangfart når det er gående til stede, etterfølges aldri. Det kommer jo store, tunge elsykler med far og to barn i høy fart og suser forbi, og disse veier jo fort 100-120 kg. Hva som vil skje om en blir truffet av en av disse, kan en jo bare tenke seg.

Det var jo kollisjon i går mellom to «myke trafikanter», hvor den ene havnet på sykehus. Hvor alvorlig skal skadene bli før en får regler om sykling på fortau som overholdes. Syklister og elsyklister som ikke holder gangfart på fortau der det er gående, skal kjøre i veibanen.

Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og der syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Dette bør håndheves strengt av myndighetene, men skjer det?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe