Selv synes jeg det er spennende å delta i lokalpolitikken. Vi behandler hver uke saker som angår byen og byens borgere. Vi tar viktige avgjørelser. Det er ansvarsfullt og ærefullt. Hvis jeg velger å fortsette, er det fordi jeg mener at jeg kan gjøre en forskjell. Hvis jeg velger å ikke fortsette, er det av helt andre årsaker enn de Sivert Bjørnstad framfører i Adressa.

Sivert Bjørnstad snakker ned lokalpolitikken. Han hevder at det ikke er debatt, at alt bestemmes på bakrommet hos Arbeiderpartiet og at det ikke er noe rart at folk slutter i bystyret. Hans svar på dette «problemet» er å innføre parlamentarisme.

Oppslaget kommer ironisk nok akkurat samtidig som bystyret har hatt kvasse debatter om viktige saker, med skiftende flertall i sakene. Begge de to siste dagene har Adressa hatt fem helsider i papir om bystyresaker. Under bystyremøtet onsdag kveld lå tre saker fra bystyret fortløpende på topp på Adressas nettutgave. Dette var saker som angår innbyggerne, og som pressen skriver om.

Bjørnstad mener for mye bestemmes på bakrommet hos flertallet. Jeg tilhører heller ikke flertallet i denne perioden, og synes også innimellom at det er surt. Men Ap har gjennom tjue år har klart å styre ved å knytte til seg samarbeidspartier. Det er bare ett svar på dette: De som vil overta styringen i Trondheim må gjøre bedre valg og bygge allianser med flere partier.

Det er ikke mystisk at et flertall samarbeider om å lage politikk. Det ville også et annet flertall gjort. Bjørnstad har imidlertid et annet problem enn meg: Han tilhører et fløyparti som i mange saker ikke har tangeringspunkter med andre partier. Derfor er det vanskeligere å være med på flertall i saker. Jeg er med i et sentrumsparti som kan være med på ulike flertall.

Trondheim styres etter en formannskapsmodell. Det betyr at alle partier over en viss størrelse kan komme i formannskapet som møtes hver uke. Det gir et parti som Venstre, og våre velgere, innflytelse. Derfor har vi fått gjennomslag for mange saker, saker som ikke ville blitt gjennomført uten oss. Å være med i formannskapet gir mulighet til å reise saker og skaffe flertall i et samarbeid med andre partier både fra posisjon og opposisjon.

Oslo har parlamentarisme. Der er det partiene i byrådet (byregjeringen) som bestemmer alt. Drøftingene i byrådet er unntatt offentlighet. Partiene i opposisjon har minimal innflytelse, byrådet er stort sett sikret flertall i bystyret. Hvis Bjørnstad synes det er kjedelig å være i opposisjon i Trondheim skulle han prøvd Oslo-politikken.

Jeg håper mange melder seg til å stå på listene ved neste valg. Ikke alle sakene i lokalpolitikken er like artige. Og av og til er det vanskelige avgjørelser. Det veies opp av muligheten til å være med å forme byen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppes