Torsdag 26. oktober skal bystyret i Trondheim avgjøre om kollektivfeltet for den nye metrobussen skal være midtstilt eller sidestilt i Holtermanns vei, Elgesetergate og Kongens gate.

Illustrasjonen som Adressa trykket mandag 16. oktober viser at dette ikke bare er snakk om en trafikksak. Tegningen viser holdeplassen ved Studentersamfundet, og det fremgår at jugendstilgården Elgeseter gate 4 er forutsatt revet.

LES OGSÅ: Vi trenger både bru og viltkorridor

I privatbilens storhetstid på 1960-tallet besluttet trondheimspolitikerne at Elgeseter gate skulle utvides. Bygård etter bygård på vestsiden av gaten har måttet vike i løpet av de siste nesten 60 (!) årene. Nå står tre gårder igjen som standhaftige tinnsoldater, Elgeseter gate 4, 6 og 30b.

I dag ser vi at bygningene har store estetiske, historiefortellende og miljøskapende kvaliteter. Vi ser også at 1950- og 60-tallets privatbil-entusiasme var et miljømessig og byplanmessig feilgrep. Tvert imot skal all økning i persontransport nå tas av kollektivtrafikk, syklende og gående. Da er det et enormt paradoks at de tre jugendgårdene i dag står nærmere riving enn de har gjort på lenge.

Nå planlegger NTNU et by-integrert campus langs Elgeseter gate, et prosjekt som i stor grad er avhengig av eksisterende bebyggelse for å oppnå drømmen om det levende og urbane universitetet.

Vi i Fortidsminneforeningen oppfordrer byens politikere til å velge den plasseringen av kollektivfelt som sikrer fortsatt bevaring av Elgeseter gate 4, 6 og 30b.