foto
Geir Lippestad er hovedattraksjonen i årets talerstol-program. Temaet for Olsokdagene 2017 er OSS, som både knytter seg til Stiklestads kjernehistorie og som har en sterk samtidsrelevans. Foto: Foto Kristin Svorte

Partiet trengs ikke, men de kan få betydning