foto
Innleggsforfatterne er henholdsvis leder og nestleder i SFI CASA, Senter for avanserte konstruksjonanalyser ved NTNU. Leder Magnus Langseth tok i mot en delegasjon ledet av tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i mai 2019. Foto: NTNU

Regjeringen lener seg på mangelfullt regelverk