foto
Vi må rett og slett tenke over hvordan vi omtaler menn og gutter generelt, og deres behov for likestilling spesielt, skriver debattanten. Foto: Privat

Hvorfor har vi en lov som diskriminerer menn?