Vi syntes også ideen bak hørtes fornuftig ut, men nå er det tilnærmet krise

I 2019 besluttet Helse Midt-Norge å gå inn for å utvikle Helseplattformen, et felles datasystem for helsevesenet i landsdelen. Ideen med et felles datasystem er at alle raskt skal kunne få oversikt over pasienten, over tidligere sykdommer, operasjoner, medisiner, allergier og all kritisk informasjon om pasienten. Alle skal ha tilgang i sanntid til oppdatert informasjon. Dette er en kjempegod ide, og tanken bak innføringen av Helseplattformen er veldig god. Man har kalt det «pasientens journalsystem». Pasientorganisasjonene har også omfavnet Helseplattformen, og det har vært flere avisinnlegg der man har oppfordret alle aktører i helsesektoren til å ta i bruk den.

Vi fastleger har også ventet i spenning på hva Helseplattformen kunne tilby. For vi syntes også ideen bak hørtes fornuftig ut. Selv om vi også har vært litt skeptiske, og det er flere grunner til det. Helseplattformen er utviklet av et amerikansk selskap, Epic, og i Danmark valgte man i 2017 å innføre systemet under navnet Sundhedsplatformen. Der har det vært en tilnærmet katastrofe. En undersøkelse i 2021, etter fire års bruk og tilpasning, viste at 53 prosent av danske leger var utilfredse eller meget utilfredse med Sundhedsplatformen. Likevel valgte man samme system som utgangspunkt for Helseplattformen. Man satset på at man kunne lære av feilene og problemene i Danmark, og ansatte en rekke folk for å tilpasse Helseplattformen til norske forhold. En annen grunn til skepsis er at Helseplattformen er et system utelukkende for Midt-Norge, resten av landet vil ikke bruke denne løsningen. Så om man blir syk i Bodø eller Oslo vil ikke legene der ha tilgang til noe som helst av journalopplysninger. Og i et bittelite land som Norge er det rart at vi ikke kan enes om et felles system for hele landet, når man først skal gå inn for en slik storsatsing. Kostnadene for Helseplattformen nærmer seg allerede fire milliarder, så det er ikke småpenger vi snakker om.

Nå er altså Helseplattformen rullet ut i Trondheim kommune. Men hva har vi egentlig fått? Vi legene opplever et system som ikke er brukervennlig i det hele tatt. Det finnes ikke intuitivt, og er svært lite tilpasset behovene på Legevakten. Det bærer sterkt preg av å være laget for mange år siden. Det er tidkrevende å bruke, det er mange faner og knapper som det er uoversiktlig å finne ut av. Det er gammeldags og tungvint og det krever veldig mange tastetrykk. På Legevakten er det tilnærmet krise. Legene klarer ikke å betjene mer enn ca halvparten så mange pasienter sammenlignet med tidligere. Det samme er tilfelle på det eneste fastlegekontoret som har innført systemet, de har meldt inn nesten 200 feil og mangler og har hatt fulltids support hver dag siden oppstart. Problemet er likevel ikke alle feilene. Hovedproblemet er at systemet slik vi ser det er komplett uegnet for jobben man skal gjøre som fastlege eller legevaktslege.

Det er oppsiktsvekkende store mangler i Helseplattformen, det er så man lurer på hvem utviklerne egentlig har spurt. For eksempel får ikke fastlegene lenger ordentlige epikriser fra Legevakten. Man har laget en kriseløsning som fungerer som nettopp det. En kriseløsning. Og det er ikke mulig å drive næringsdrift, slik man normalt gjør som fastlege eller legevaktslege, systemet er ikke tilpasset dette. Selv om oppgjørsformen for næringsdrift har vært standardisert i tiår, så har man ikke klart å få til dette i Helseplattformen. Bare dette i seg selv umuliggjør bruken av systemet, det oppfyller ikke kravene i regnskapslovgivningen. Dette er noe helt grunnleggende, og behovet har vært kjent fra dag én, så det er oppsiktsvekkende at man ikke har fått til dette. Vi reagerer også på at det er dårlig integrasjon med helsenorge.no, som var en bærebjelke gjennom hele pandemien i kommunikasjonen med pasientene. Nå må innbyggerne i Midt-Norge forholde seg til to apper, både Helsenorge og HelsaMi. Dette virker tungvint og lite pasientvennlig.

Kanskje er det på tide å innrømme at dette er feilslått. Vi kan ikke forstå at Helseplattformen slik den nå fremstår noen gang vil bli tatt i bruk av fastlegekontorene rundt omkring. Også legespesialistene peker på at deres nåværende, moderne systemer gjør en langt bedre jobb. Vi ønsker å jobbe med felles data, men ikke for enhver pris, vi kan ikke ofre et av våre viktigste arbeidsverktøy. Det er kjempetrist å si, for tanken bak Helseplattformen er kjempegod, men gjennomføringen dessverre tilsvarende dårlig. Prosessen til nå gjør at vi ikke har tro på at det er mulig å endre de grunnleggende funksjonene i Epic tilstrekkelig til at det passer norske forhold. Vi advarer andre kommuner mot å implementere dette på legekontor og legevakt. Det er nok kanskje en forbedring på sykehjem og enkelte andre steder i kommunen, der man tidligere har hatt svært dårlige systemer. De som er fornøyde må gjerne fortsette med å bruke det. Men om ikke systemet er tilpasset legenes behov, vil det aldri fungere etter hensikten. Vi føler oss sikre på at det viktigste for pasienten er at legene raskt og effektivt skal finne frem og skaffe seg oversikt over pasientens situasjon og historikk. Det er tross alt legejournalen det er mest kritisk å få innsyn i. Men da må man være lydhøre overfor legenes behov. Så langt har Helseplattformen bare bagatellisert kritikk og vært nærmest arrogante og avvisende til all offentlig kritikk. Det er nok vondt å høre at ting ikke fungerer når man har brukt så mye penger. Men det er likevel bedre å komme seg i en livbåt enn å klamre seg til masta på Titanic.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe