foto
NTNU på Dragvoll tilbyr et årsstudium og master i likestilling og mangfold, med fokus på kjønn, etnisitet og seksualitet, men det er samtidig svært skuffende at funksjonshemming utelates, skriver innleggsforfatterne. Foto: Ivar Mølsknes

NTNU sover i timen