foto
Åtte forskere fra NTNu og Sintef begrunner i dette innlegget hvorfor Oscean Space er viktig å bygge. Nå kommer regjeringen med løfter om at prosjektet er redder i budsjettet. Foto: Adresseavisen

Stort behov for modelltesting i basseng