Terrror har igjen rammet Europa. Den ubegripelige ondskapen og fanatismen som ligger bak, er fortsatt like sjokkerende.

Samtidig må vi fortsatt holde hodet kaldt og verne om våre grunnleggende verdier.

Hver gang terrorister angriper et land som står oss nær, dukker de samme spørsmålene opp: Vil bølgen av islamistisk terror i Europa snart ta slutt? Hva kan gjøres for at det ikke skal gjenta seg? Risikerer vi at islamistisk terror også vil ramme Norge?

LES OGSÅ: Spania ble utsatt for to angrep torsdag ettermiddag og natt til fredag

Det er svært vanskelig å finne gode svar på slike spørsmål. For å ta det siste først: Vi må huske at Norge ble rammet av høyreekstrem terror for seks år siden. Dette tiåret er det bare i Paris i 2015 og i Nice i 2016 flere har mistet livet enn under angrepet på regjeringskvartalet og Utøya i 2011.

Terroren i Norge viste åpenbare svakheter i beredskapen, og vi må hele tiden forsikre oss om at vi er best mulig rustet til å forhindre og begrense slike angrep, uansett hvem gjerningspersonen måtte være.

LES OGSÅ: Møtte blodige og skremte folk på joggetur

Alle land må være best mulig mulig forberedt på dette området, og det aller viktigste er å stoppe planlagte angrep, noe som sannsynligvis blir gjort i større grad enn offentligheten er klar over. Men selv ikke i land med en omfattende overvåkning av befolkningen er det mulig å hindre at enkeltmennesker kjører inn i en folkemengde med bil. Siden Norge fortsatt skal være et åpent demokrati uten utstrakt overvåkning, er det også begrenset hvor strenge sikkerhetstiltak som kan settes i verk.

Den beste måten å redusere faren for slike angrep på, er å motarbeide at personer blir smittet av den forkvaklede ideologien som driver dem til å begå terrorhandlinger. Gjerningspersonene bak angrepene i europeiske land har ofte vokst opp i det landet som blir rammet. Årsaken til at de er blitt radikalisert, er gjerne at de føler seg tilsidesatt, at de ikke oppfatter seg som en del av det samfunnet de bor i.

Strenge sikkerhetstiltak er selvfølgelig nødvendig. Men på lengre sikt vil god integrering være beste middelet mot terror. Da er det en forutsetning at alle folkegrupper blir inkludert i fellesskapet og at ingen minoritetsgrupper blir ansett som fiender.

LES OGÅS KOMMENTAREN: Vi må snakke med om hvorfor terror rammet norge i 2011