På mange måter er allerede de relevante delene av midtbyen bilfrie.

Jeg er drosjesjåfør i Trondheim og sier helt uten forbehold ja takk til bilfri midtby.

Bilfri by betyr vanligvis ikke at alle kjøretøy på fire hjul som drives fram av en motor blir utestengt fra sentrum. Enhver rasjonell og fornuftig ordning tilsier at varetransport og persontransport (per taxi, trikk, T-bane eller minibuss) inn og ut av det bilfrie området må fortsette. Poenget med bilfrihet er at privatbilismen forsvinner fra det bilfrie området og privatbilisme er vår verste konkurrent i midt-byen.

På mange måter er allerede de relevante delene av midtbyen bilfrie. Mesteparten av Nordre Gate, Thomas Angells gate og Torvet er alt bilfrie soner. Alle tre stedene kan fortsatt drosjer og varetransport bevege seg. Når jeg kjører opp Nordre gate i hybriddrosja mi for å hente en 80-åring som har vært og fått seg nye briller gjør jeg det med et smil. Jeg kjører ikke over 10-15 km/t og jeg kjører på en måte som tydelig viser at jeg vet godt at jeg er på fotgjengere og syklisters hjemmebane. Men så lenge jeg gjør det på denne måten, ser jeg også at fotgjengere og syklister godtar meg og går/sykler litt til siden. I det hele tatt er det å kjøre opp Nordre ganske så trivelig.

Dessverre er det mange av kollegene mine som reagerer med en klassisk ryggmargsrefleks når det blir snakk om både bilfri by og miljøtiltak. De sier bastant nei. De ser for seg at det vil ramme arbeidsplassen deres og at det vil ramme en bransje som allerede sliter tungt. Jeg ser muligheter. Dersom midtbyen blir bilfri vil det bli vi som må frakte de som har vært på julehandel enten helt hjem, eller til bilen som står parkert i P-hus i Sandgata. Vi kjører folk til og fra Munkholmbåtene når de har med seg alskens badeballer og strandmadrasser.

Jentegjengen som skal forflytte seg fra Samfundet til Solsiden må sette seg inn i en drosje. Vi blir de som «mater» folk til og fra busser i Elgeseter gate – busser som, i en ikke altfor uoverskuelig framtid, blir selve miljøbeistet i en bilfri midtby og som jeg derfor tror blir lempet ut. AtB må kanskje begynne å trafikkere Prinsenkrysset i små elektriske minibusser som mater gass- og dieselmonstrene i nye underjordiske bussterminaler under Ilaparken, Lademoparken og Hesthagan.

I helgene sliter vi med piratdrosjer som lurer til seg over halvparten av kundene våre. Hvis disse privatbilene slettes ikke får lov til å kjøre inn i midt-byen så er problemet løst. Hvem vil vel ta piratdrosje til Ila for å få beskjed om å gå til Søndre gate? Når alt kommer til alt er det nemlig slik at det beste kjøretøyet å trafikkere en bilfri midt-by med når det kommer til persontransport er: drosje med elektrisitet eller hybridløsning som framdriftskilde. Derfor bør vi som kjører drosje bidra til å pushe på for å få det til.

foto
Økt trafikk: Jan Erik Slind er talsmann for mange beboere i Fjordgata. De er redd en voldsom trafikkvekst som følge av bilfrie gater i Midtbyen. Foto: TERJE SVAAN