Finnene vil revolusjonere kollektivtrafikken. Men ikke alt har lyktes.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) presenterte før helgen sine ideer om hvordan transportbyen Trondheim kan se ut i fremtiden. Det var et svært teknologioptimistisk scenario han skisserte: Privatbilen kan bli overflødig. Innbyggerne vil heller abonnere på transporttjenester, slik de i dag abonnerer på musikk eller film via tjenester som Spotify og Netflix.

Noen av tankene hentet han fra den finske hovedstaden Helsingfors. Der har myndighetene klare planer om at det skal være unødvendig for innbyggerne å kjøpe og eie egen bil innen 2025. Det vil kreve svært gode og fleksible løsninger for kollektivtransport. Både drosje, bilutleie, bildeling og bysykkel kan bli del av en pakke som brukeren får tilgang til via smarttelefonen.

De visjonære tankene er besnærende. Trondheim er en kunnskaps- og teknologiby. Gründermiljøet er voksende. Også i Finland er deler av utviklingen båret frem av universitets- og oppstartsmiljøer. I Trondheim er forutsetningene definitivt til stede for at fremtiden kan bli like lett og sømløs som Sandvik skisserer. Det faktum at byen vil vokse med 50 000 mennesker de neste 15 årene, gjør det også nødvendig at transportløsningene blir videreutviklet.

Brukernes behov må være det avgjørende. Dersom bilen er enklest, vil de foretrekke denne. Men heller enn å foreslå nye reguleringer og restriksjoner på bilbruk, tar Sandvik utgangspunkt i behovet for å gjøre offentlig kommunikasjon enklere og mer fleksibelt. Forhåpentligvis blir det også billigere. Men er visjonen realistisk? Den finske modellen har fått oppmerksomhet internasjonalt. Det er ikke dermed sagt at alt har lyktes. Debatten har blant annet handlet om hvem det nye systemet i realiteten vil være rettet mot: Alle innbyggere, eller bare de mest teknologisk kompetente? Penger har også vært et sentralt debattema.

For fire år siden ble minibusstjenesten Kutsuplus lansert. Den lot brukerne velge sin egen holdeplass for på- og avstigning. Tilbudet var dyrere enn vanlig buss, men billigere enn drosje. Myndighetenes mål var å tilby et bedre og mer effektivt alternativ til private bilturer. Men ved utgangen av fjoråret, ble Kutsuplus lagt ned. Det ble simpelthen for dyrt å skalere opp tilbudet, som på det meste hadde 21 000 registrerte brukere. Økt popularitet førte ikke til økte inntekter.

Når politikere i Trøndelag vil planlegge for en sømløs fremtid, bør de også være klar over fallgruvene. Men initiativ av den type Sandvik presenterer, ønsker vi velkommen.