I den svenske byen Umeå dekker sykkelen mye av transportbehovet, også på vinterstid.

«Umeå er en by der mange sykler, men ikke helt en sykkelby ennå. Men byen har ambisjoner og har oppnådd mye».

Sitatet om sykkelbyen Umeå er fra Owen Laws, som er en av de aktive i Naturskyddsforeningen i Umeå.

I sommer dro undertegnede, på vegne av Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, på en studietur til Umeå.

Jeg hadde på forhånd avtalt ett møte med Owen Laws, og vi hadde en interessant og lærerik sykkeltur rundt omkring i vakre Umeå.

Umeå er Nord-Sveriges største by (80 000 innbyggere) og ligger 26 mil nord for Sundsvall.

Umeå er ofte blitt nevnt som en by hvor sykkelen dekker mye av transportbehovet – også vinterstid.

Informasjon på kommunens hjemmesider bekrefter dette: Reisevaneundersøkelser for Umeå by anslår at fordelingen mellom bil, buss, gange og sykkel er henholdsvis 51, 7, 19 og 22 prosent.

Fire år har Eric Ström brukt på å bygge denne unike elsykkelen.

Trondheim har (ifølge miljøpakken.no) målsetting om 15 prosentsykkelandel i 2025, altså en målsetting som er lavere enn dagens sykkelandel i Umeå.

For innherredsbyene i Nord-Trøndelag er det (så langt jeg vet) ikke fastsatt noe mål for reisevanefordelingen. Og nåværende fordeling er ikke kjent, selv om slike tall enkelt kan avdekkes i småbyer med få trafikkårer.

Hjemmesidene til Umeå kommune oppgir at 41 prosent av Umeåboerne sykler til jobb om sommeren, 21 prosent på vinterstid er heller ikke verst.

Det kan se ut til at det er flere som sykler på jobb om vinteren i Umeå enn hva vi i Norge gjør om sommeren.

At nokså få i Umeå har gratis jobbparkering forklarer kanskje en del. Tallene for jobbsykling gjelder hele kommunen, tallene for selve byen kan derfor være litt høyere.

Fikk du med deg dette innlegget fra Anne B. Ragde: «Vi mumler ikke. Vi roper høyt!»

Umeå er en universitetsby og sykehusby og mange studenter gir mange syklister. Mest sykkeltrafikk i Umeå har sykkelbrua Svingen mellom universitets- og sykehusområdet og sentrumskjernen.

Gjennomsnittstrafikken på Svingen på hverdagene er 6.000 syklister i døgnet; 8.000–9.000 syklister «under enskilda dygn».

På Steinkjer er det en sykkelteller på Steinkjersannan. De fleste syklistene som sykler inn i Steinkjer sentrum sørfra blir registrert av denne telleren.

Fra januar til august var det i gjennomsnitt bare 75 syklister som passerte her daglig. Hvor mange sykler på den mest trafikkerte sykkelveien i Trondheim? Så mange som 8.000 – 9.000 på de mest trafikkerte dagene?

Signert-skribent Ståle Gerhardsen opplever at mandag kommer som en kraftig high five. Rett i trynet.

Men på en tre timers guidet sykkeltur med Naturskyddsforeningen i Umeå er man også i stand til å se bak tallene.

Selve bysentrum og mange av gatene i Umeå har nokså lite biltrafikk. Og lite areal opptas til bilparkering.

En usedvanlig stor ansamling av parkerte sykler (spesielt i Kungsgatan) satte sitt preg på bysentrum.

Og mange av syklene ble brukt til å frakte varer hjem fra butikken. Og syklistene bruker stort sett ikke hjelm.

Det er få offroadsykler og lite treningsklær å se, men heller pent antrukne syklister, kledd for restaurant- eller cafebesøk.

Sykkelkulturen i Umeå har slik sett ett dansk/nederlandsk preg.

Hør våre kommentatorer snakke om byutvikling, boksing og festivalen Starmus (podcast spilt inn live på Byscenen)

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.