Jeg leste kommentaren fra Maria Can om språkfag med stor interesse. Språk er svært viktig, og jeg mener at språk har en sentral plass i de fleste fag i grunnskolen i dag. Språk er mye og inkluderer også leseferdigheter. Min erfaring er at grunnskolen har stort fokus på dette og andre deler av språkundervisningen. Samtidig trenger vi at flere velger realfag. Vi trenger realfagskompetanse for å kunne utvikle teknologi og nye industrier for å sikre norsk verdiskaping.

Valg av studier handler om interesser men også om muligheter i arbeidslivet. Det er nok en av grunnene til variasjon i søkertall.

Akkurat nå er det for eksempel stor etterspørsel etter blant annet IKT kompetanse.

En stor andel av våre teknologistudenter drar på utveksling til andre land. Det er en kjempegod mulighet for å lære språk og kultur.

Jeg vil derfor si at det ikke er enten realfag eller språk, men ja takk begge deler.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe.