foto
Et utvalg vil at vannkraftinntektene skal gå til staten, og at politikerne på stortinget skal fordele pengene mellom kommunene og staten. Det mener innleggsforfatteren at kommunene vil tape på. Her NTEs kraftverk i Nedre Fiskumfoss. Foto: LEIF ARNE HOLME

Norsk kraft - litt ditt og litt mitt