foto
Utbyggerne har fått gjennomslag for sine massive prosjekter, skriver en nabo til dette prosjektet på Sverresli i Trondheim. Foto: Privat

Hjertesukk fra en nabo til store byggeprosjekt på Sverresli