foto
Postdoktor, RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern Foto: Frode Jørum, RKBU Midt-Norge

Hva vet vi egentlig om hvordan lange dager påvirker barna?