foto
Ordføreren i Inderøy og kolleger i flere vannkraftkommuner krever at eierkommunene får mer av overskuddet som i dag går til staten. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Lei av å være melkeku for staten