foto
Vårt mål har vært å treffe i skjæringspunktet mellom byens byplanstrategi og innbyggeres ønsker.Skriver utbygger på Saupstad Torg. Foto: Rett Hjem

Saupstad Torg-utbygger svarer: En levende bydel med gode møteplasser