foto

Dette er ikke tiden for å legge ned kulturfag i distriktet