foto
Det er planer om å bygge 75-90 boliger i Heimdalsveien 10 og 12. Innleggsforfatteren etterlyser hvordan trafikken skal reguleres. Foto: Eggen Arkitekter

Har Statens vegvesen tenkt å fullføre prosjektet?