foto
Vi trenger en større offentlig samtale om vekstideologi og forestillingen om at vedvarende ekspansjon er den eneste fornuftige, skriver Dag Hoel. Foto: Bård Sande

Veiene inn i framtida