foto
Mens den trivelige gamle vegen inn til Rønningen er under anlegg til rett og bred skogsbilveg går hovedturstien fra Granåsen gjørmete etter mer en ett tiårs vedvarende forfall, skriver innleggsforfatteren. Foto: Erik Stabell

Ingen god tur til Rønningen?